Kemitraan dan kesetaraan demi kesetiakawanan sosial - Galatia 3:28

Renungan Harian

Event